4B, 108-110 Wellington Street

Central, hong kong

customer service: Mon-Fri, 10am-6pm

NACH BIJOUX Peacock ring

NACH BIJOUX Peacock ring

HK$690.00

- Porcelain Ring
- Hand-painted
- Available in 2 sizes

åÊ

SMALLåÊ- EU 51/52åÊ-åÊUSA 51/2åÊ/ 6‰۬

MEDIUMåÊ- EU 54/55åÊ-åÊUSA 61/2åÊ/ 7

NACH BIJOUX Peacock ring
HK$690.00

Size
NACH BIJOUX Peacock ring

NACH BIJOUX Peacock ring
Added to cart NACH BIJOUX Peacock ring
View product details